گزارش باگ


طرح تشویقی گزارش نقص فنی یا امنیتی

در صورت مشاهده باگ یا نقص عملکرد،‌ لطفا با گزارش در این فرم ما را در حفظ بیشتر امنیت و اطلاعات کاربران یاری کنید. پس از بررسی گزارش توسط تیم مربوطه در صورت صحت مطلب و کمک به تیم ویپون هدیه‌ای جهت قدردانی تقدیم شما خواهد شد.